Verzakking Nicolaikerk

Er zitten forse scheuren in de muren van de Nicolaikerk van Appingedam. Om goed in kaart te krijgen wat de bestaande fundering voor de kiezen krijgt heeft 3DX3 de kapel van buiten en binnen gescand, inclusief onderliggende kelders. Met behulp van de scans worden door Dijkhuis Ingenieurs de gewichten van de constructiedelen bepaald en kan tevens worden geanalyseerd hoe de exacte geometrie er uit ziet.