Uitbreiding en renovatie Adriaan Roland Holst school te Bergen

Het monumentale gebouw uit 1932 heeft vele bewoners gekend. Sinds 1981 is het in gebruik bij de vrije school voor voortgezet onderwijs van VMBO tot VWO. De school wordt ruimtelijk gereorganiseerd, verduurzaamd en uitgebreid tot ruim 5000 m2.

De architecten van GeO werken alle details uit in een 3D model met Revit software. 3DX3 bracht alle ruimtes in kaart. Met ruim 250 scans werden alle details van het bestaande gebouw digitaal vastgelegd. Dit levert een zogenaamde “puntenwolk” op met meer dan 250 miljoen punten. Ieder punt met een eigen positie in de ruimte (x,y,z coördinaat) en een kleurwaarde. Vergelijkbaar met pixels in een foto, maar dan 3 dimensionaal. De animatie video’s hiernaast geven daarvan een indruk.

De 3D puntenwolk van de meetpunten wordt door de architect gebruikt als basis voor de verdere uitwerking in de tekensoftware.

Verder wordt uit iedere scan een 360° bolfoto gegenereerd. Doordat iedere pixel daarin een vastgestelde positie heeft, kunnen op deze foto’s zeer nauwkeurige metingen worden gedaan. De foto’s worden middels een interactieve webshare applicatie met aannemers, installateurs en andere partijen gedeeld en zijn daarmee een handige tool om het bouwproces te vergemakkelijken. Hieronder een aantal “platgeslagen” bolfoto’s.